Konzultace v FM

Jana Malíková je odborným konzultantem v oboru FM a její specializací je nákladová optimalizace s využitím synergií a efektivizace procesů provozu.

Zkušenosti čerpá ze své rozsáhlé praxe, kde v minulosti, mimo jiné, zastávala pozici ředitele divize FM pro Českou republiku ve společnosti AB Facility, a.s. při obratu 800mil. Kč

Vystudovala obor TZB a posléze rozšířila své vzdělání o autorizaci v oboru Pozemního stavitelství. Absolvovala rekvalifikační kurz Facility manager v FM institutu.

V současné době zastává funkci tajemníka v IFMA CZ a je členem konzultantské sekce při IFMA CZ.

 

Integrovaný facility management není pouze služba, ale způsob řešení

Cílem a důležitým prvkem je využití synergického efektu.

Většina podpůrných služeb je poskytována nárazově a řešení iFM dává možnost optimalizace.

Zákazník má jednu osobu za partnera v projektu, což významně zjednoduší řízení a přináší úsporu času na straně klienta. Součástí nastavení služeb je CAFM systém s následným provozováním místa např. pro veškeré objednávky klienta, tím je zjednodušena komunikace a uchována historie v systému.