Správa budov

V rámci technického facility managementu zajišťujeme provoz budov a s tím související služby, jako je technická údržba a revize či kontroly jednotlivých zařízení dle platné legislativy. Díky dialogu se zákazníkem naše společnost směřuje k maximální kvalitě prováděných prací za podpory odborných pracovníků, kteří předávají své dlouholeté pracovní zkušenosti dalším.

Technická údržba

Naše společnost zajišťuje denní údržbu nebo jen kontrolu provozu jednotlivých technických zařízení. Nabízíme jak reaktivní údržbu, tak i údržbu prediktivní.

Poskytujeme:

  • výkon stavební údržby vlastními zaměstnanci
  • provoz a údržbu elektrických zařízení, plynových a tlakových zařízení, chlazení a vzduchotechniky, lapolů a odlučovačů, záložních zdrojů, slaboproudých a zabezpečovacích systémů
  • provádíme stavební úpravy v rámci místa stavby (pozemek nebo budova)

Havarijní služba

Havarijní služba a centrální dispečink 24/365

Havarijní služba je řízena z centrálního dispečinku, který má přehled o pohybu nejen našich servisních aut s mobilní údržbou. Zároveň dispečink sleduje a pravidelně vyhodnocuje povětrnostní podmínky v lokalitách, ve kterých poskytujeme služby včetně krátkodobé i dlouhodobé předpovědi počasí. Proto jsme schopni aktuálně předcházet případným následkům vzniklých povětrnostními vlivy.

Systém havarijní služby vychází z geografického rozložení našich klientů, kde máme vybudované pobočky. Naše společnost využívá CAFM systém, kde lze využít i možnosti vstupu do systému přes webové rozhraní. Součástí služby je pravidelný reporting.