Technická údržba objektů

V rámci technického facility managementu zajišťujeme provoz budov a s tím související služby. Provádíme nastavení pravidelné technické údržby objektů vč. revizí či kontrol jednotlivých zařízení dle platné legislativy. Díky dialogu se zákazníkem naše společnost směřuje k maximální kvalitě prováděných prací za podpory odborných pracovníků, kteří předávají své dlouholeté pracovní zkušenosti dalším.

Havarijní služba

Havarijní služba a centrální dispečink 24/365

Havarijní služba je řízena z centrálního dispečinku, který má přehled o pohybu nejen našich servisních aut s mobilní údržbou. Zároveň dispečink sleduje a pravidelně vyhodnocuje povětrnostní podmínky v lokalitách, ve kterých poskytujeme služby včetně krátkodobé i dlouhodobé předpovědi počasí. Proto jsme schopni aktuálně předcházet případným následkům vzniklých povětrnostními vlivy.