Integrovaný facility management není pouze služba, ale způsob řešení

  • Neseme odpovědnost za chod celé zakázky
  • Poskytneme kompletní řešení veškerých služeb na objektu
  • Jedna kontaktní osoba pro klienta
  • Vzniká nákladová optimalizace jednotlivých služeb
  • Máme schopnost zajistit výhodnější podmínky různých služeb
  • Individuální přístup – klient dostává řešení na míru

 

Cílem a důležitým prvkem je využití synergického efektu.

Většina podpůrných služeb je poskytována nárazově a řešení iFM nám dává možnost optimalizace.

Zákazník má jednu osobu za partnera v projektu, což významně zjednoduší řízení a přináší úsporu času na straně klienta. Součástí našich služeb je CAFM systém s následným provozováním místa pro veškeré objednávky klienta, tím je zjednodušena komunikace a uchována historie v systému.