Změna názvu společnosti

Vážení klienti a obchodní partneři,

tímto bychom Vás rádi informovali o změně názvu naší společnosti a související změně kontaktních a fakturačních údajů. S účinností ke dni 2.9.2019 došlo ke změně názvu naší společnosti z původního názvu TAFIRA FM s.r.o. na nový název TAFIRA s.r.o.

Nový název je již zapsán v obchodním rejstříku a je tedy účinný vůči všem osobám. Nový název používáme na všech našich obchodních dokumentech, ve smlouvách či dopisech. V souvislosti se změnou názvu došlo též ke změně webových stránek, přičemž nové webové stránky jsou www.tafira.cz.

Jinak naše společnost funguje bez přerušení a beze změn ve stejném režimu, jako do změny názvu, tedy i nadále pokračuje ve svých obchodních a podnikatelských aktivitách, souvisejících zejm. se službami facility managementu.

V důsledku výše uvedené změny názvu došlo též k nezbytné změně fakturačních a kontaktních údajů. Nové fakturační a kontaktní údaje jsou následující:

TAFIRA s.r.o.

Jeviněves 140

277 05 Jeviněves

TAFIRA s.r.o.

Jana Malíková, jednatelka